A | A
Samen tuinieren

Kennis delen en innovatie

DSV|verzorgd leven vindt het belangrijk om, als zorgorganisatie die midden in de samenleving staat, goed te luisteren naar de vragen en behoeften uit die samenleving. Dat betekent ook investeren in nieuwe zorg- en welzijnsvormen en -diensten als daaraan behoefte is.

Binnen DSV investeren we in innovatie en kennis op diverse manieren. Enerzijds in onze zorgverlening, waar we met kleine veranderingen veel verbetering kunnen bereiken. Anderzijds in vernieuwing van onze middelen zoals onze huisvesting en nieuwe en gemoderniseerde zorgmiddelen die we inzetten. De maatschappij verandert, de ouderenzorg verandert en DSV verandert mee. Tussen 2015 en 2019 vernieuwen we volop in onze huisvesting voor ouderen. Een aantal van deze moderne zorgvoorzieningen zijn reeds gerealiseerd. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben daarom een andere manier van begeleiding nodig. Daarop speelt DSV in met nieuwe manieren van zorg- en dienstverlening, zoals mantelzorgondersteuning, uitbreiding van tijdelijke opvang, servicediensten aan huis en buurtgerichte activiteiten voor ouderen.

Maar ook vinden we het erg belangrijk om voortdurend te blijven investeren in kennis en kunde van de eigen medewerkers. Kennis en kunde die wij graag delen, omdat dit betere aansluiting en samenwerking oplevert met andere zorgpartners en maatschappelijke partijen en daarmee een beter op de ouderen afgestemde hoogwaardige zorg. Medewerkers krijgen de gelegenheid zich verder te specialiseren, zodat we specialistische zorg kunnen aanbieden als daar behoefte aan is.

Enkele voorbeelden van innovatie in zorg en diensten en het delen van kennis in de afgelopen jaren bij DSV:

Nieuwe zorggebouwen

Op diverse DSV-locaties is er in de periode van 2015 tot nu flink geïnvesteerd in gebouwen en nieuwbouw.  (Parledam en Parlevliet, Vlietstede en Rustoord). Ook de komende jaren zal er verder worden geïnvesteerd in nieuwbouw bij DSV (Duinrand en later ook nog Salem). Moderne, duurzame en comfortabele en ruime zorggebouwen voor ouderen, voorzien van de nieuwste zorgmiddelen zijn hiervan het resultaat. Aan zowel het interieur van de gebouwen, met een gedeelte voor somatische zorg (lichamelijke ouderdomsklachten) en een gedeelte voor psychogeriatrische zorg (geestelijke ouderdomsklachten) als aan het exterieur van de gebouwen is de nodige aandacht besteed. Ook zijn er om de gebouwen heen mooie tuinen aangelegd, waarvan de bewoners kunnen genieten. De gebouwen zijn afgestemd op de zorg van de toekomst, met ruime eigen appartementen voor de bewoners, voorzien van alle comfort met eigen keuken en badkamer, allerlei voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte met restaurantfaciliteit en winkel, kapper en servicediensten. In de gebouwen zijn innovatieve technieken toegepast zoals unieke domotica ( ‘intelligente’ vloeren) en duurzame verwarmings- en koelingstechnieken. Meer hierover kunt u ook lezen in de speciale uitgave DSV|Innovatiemagazine die DSV heeft uitgegeven ter gelegenheid van het gereed komen van een aantal nieuwbouwprojecten in 2016. Ook is er in 2016 een tv uitzending geweest van RTL Woonmagazine over het nieuwe Vlietstede die u kunt bekijken. Zo krijgt u een indruk van het nieuwe gebouw, de activiteiten voor ouderen die er plaatsvinden en de zorgmiddelen.

Innovatieve zorgmiddelen: ‘Floor in motion’

In de nieuwe gebouwen van DSV in Lisse (Rustoord), Rijnsburg (Vlietstede) en Katwijk (tijdelijke opvangkamers in Parlevliet) zijn speciale, zogenaamde ‘intelligente vloeren’ aangebracht. Deze vloeren zullen in alle nieuwbouwlocaties van DSV worden toegepast en zijn uniek in Europa. De vloer signaleert bewegingen en herkent daarin patronen en afwijkingen. Daarmee biedt de vloer een cliëntvriendelijk alternatief voor andere, ingrijpender vormen van domotica. Sensoren in de vloer herkennen beweging in de betreffende kamer of het appartement. Als een cliënt ’s nachts opstaat of heel beweeglijk is, wordt dit door de vloer gesignaleerd. Dit kan aanleiding zijn voor extra aandacht voor de cliënt. De zorgmedewerker krijgt via een scherm een digitale melding over de cliënt dat er iets afwijkends is. Bovendien gaat ’s nachts ook verlichting langs de vloer aan, zodat er minder risico is op vallen. De gebruikstoepassingen van de vloeren worden in de komende jaren nog verder onderzocht in samenwerking met de fabrikant.

Electronisch Cliënt Dossier (ECD)

In 2016 is DSV in zijn geheel overgegaan naar een elektronisch cliëntdossier: ‘ONS Dossier’ van Nedap Healthcare. Hiermee is het papieren zorgdossier zo goed als verleden tijd. Daarnaast helpt ONS Dossier bij het gestructureerd opzetten van een zorgleefplan en ondersteunt het de verzorgenden en verpleegkundigen bij het methodisch en doelgericht rapporteren. Tevens biedt het werken in ONS Dossier de mogelijkheid om de communicatie met de cliënt en de mantelzorgers te versterken.

Caren: familieportaal voor de zorg

‘Caren Zorgt’ is het familieportaal van Nedap Healthcare. Dit familieportaal kan gekoppeld worden aan het cliëntdossier van DSV, waarmee cliënten en hun contactpersonen online mee kunnen kijken in de zorgplannen en de dagrapportages. Zij kunnen daarover via een beveiligd kanaal communiceren met het zorgteam en zo een vinger aan de pols houden en informatie met elkaar uitwisselen. Het zorgteam ontvangt deze berichten als onderdeel van het dossier. Meer informatie over het ECD en Caren kunt u krijgen bij de Cliëntenservice.

Digitaal dorpsplein

Op een aantal locaties en zorgsteunpunten van DSV zijn ouderen onderling met elkaar in contact over het uitwisselen van nieuws, uitjes of handige tips via speciale websites, die zij zelf beheren en vullen. Daarbij faciliteert DSV hen om dit mogelijk te maken, maar de websites zijn van de ouderen zelf.  (zie ook  bij wijkgerichte activiteiten). Ze werken als een soort ‘digitaal dorpsplein’, waar allerlei ontmoetingen plaats vinden. Er zijn al diverse leuke initiatieven onder de ouderen uit deze websites voortgekomen. De websites zijn opgezet i.s.m.  sociaal platformontwikkelaar Coloci. Voorbeelden van deze websites zijn bijvoorbeeld: www.bloemleven.nl of www.floriante.nl

Langer zelfstandig met diensten en services

DSV heeft diverse extra services en diensten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ouderen ook als zij langer thuis blijven wonen, comfortabel en zo verzorgd mogelijk kunnen wonen. Naast Zorg Thuis en huishoudelijke hulp is dit bijvoorbeeld maaltijdservice, alarmering, boodschappenservice of klussenservice. Indien er aan een bepaalde service meer behoefte blijkt te komen, en deze service is passend in het zorg-, welzijns- en dienstenaanbod van DSV, dan ontwikkelt DSV zo mogelijk een extra service. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met onze Cliëntenservice. Zij helpen u graag verder.

Gespecialiseerd wondverpleegkundige

DSV beschikt over een eigen, gespecialiseerd wondverpleegkundige. Zij kan gecompliceerde wonden behandelen, deelt haar expertise op dit gebied met andere collega’s en begeleidt en adviseert hen in de wondbehandeling. Opname van een patiënt in een ziekenhuis duurt tegenwoordig veel korter dan voorheen. Vaak zijn patiënten veel eerder thuis na een operatie dan vroeger. Het is dan prettig als een zorginstelling specialistische zorg in huis heeft op het gebied van wondbehandeling en deze cliënten goed kan helpen. Niet alleen na operaties kan de wondspecialiste goed helpen, ook bij andere soorten wonden die veel voorkomen bij ouderen. Een uitgebreid interview met onze wondspecialistisch verpleegkundige kunt u lezen in de DSV|Zorgkrant.

Kennis delen: DSV|wondcongressen 

Twee keer in het jaar organiseert DSV een wondcongres op één van de locaties, om expertise op dit gebied te delen. Hierbij worden er ook deskundigen uit het vakgebied uitgenodigd en er wordt ingegaan op te gebruiken middelen, die ook steeds innovatiever worden, bij de wondbehandeling. Een vast onderdeel van het seminar is de workshop aan het eind van de bijeenkomst waarbij de deelnemers zelf aan de slag gaan met technieken om te verbinden. Deze seminars worden altijd goed bezocht en zeer gewaardeerd. Ook op andere specialistisch verpleegkundige vakgebieden binnen de ouderenzorg zal DSV ook in de komende tijd seminars gaan organiseren. Wilt u hierover meer informatie ontvangen, abonneert u zich dan op onze nieuwsbrief, dan houden wij u graag op de hoogte.