A | A
Samen tuinieren

Kennis delen en innovatie

DSV|verzorgd leven vindt het belangrijk om, als zorgorganisatie die midden in de samenleving staat, goed te luisteren naar de vragen en behoeften uit die samenleving. Dat betekent ook investeren in nieuwe zorg- en welzijnsvormen en -diensten als daaraan behoefte is.

Bij DSV investeren we in innovatie, ontwikkeling en kennis op diverse manieren. Aan de ene kant in onze zorgverlening, waar we met (soms al kleine) veranderingen verbeteringen aanbrengen. Aan de andere kant in vernieuwing van onze middelen zoals onze huisvesting en nieuwe en gemoderniseerde zorgmiddelen die we inzetten. De maatschappij verandert, de ouderenzorg verandert. En DSV verandert mee. Tussen 2015 en 2019 vernieuwden we al volop onze huisvesting voor ouderen in een groot deel van onze woonzorgcentra. Hiermee gaan we ook de komende jaren weer verder. Ouderen blijven ook steeds langer thuis wonen en hebben daarom een andere manier van begeleiding nodig. Daarop speelt DSV in met nieuwe manieren van zorg- en dienstverlening, zoals mantelzorgondersteuning, uitbreiding van tijdelijke opvang (ELV), servicediensten aan huis en wijkgerichte activiteiten binnen onze woonzorgzones voor ouderen.

Maar ook vinden we het erg belangrijk om voortdurend te blijven investeren in kennis, kunde en ontwikkeling van de eigen medewerkers. Kennis en kunde delen wij graag, omdat dit betere aansluiting en samenwerking oplevert met andere zorgpartners en maatschappelijke partijen. En daarmee een beter ouderen afgestemde, hoogwaardige zorg. Medewerkers krijgen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen en specialiseren, zodat we specialistische zorg kunnen aanbieden als daar behoefte aan is.

Enkele voorbeelden van innovatie in zorg en diensten, welzijn, ontwikkeling en het delen van kennis in de afgelopen jaren bij DSV:

Nieuwe zorggebouwen

DSV heeft op diverse locaties in de afgelopen jaren geïnvesteerd in modernisering van de woonzorggebouwen en nieuwbouw.  (Zoals Vlietstede, Rustoord en Duinrand). Ook de komende jaren zal DSV hierin verder ontwikkelen. De mogelijkheden voor nieuwbouw van de locatie Salem in Katwijk worden de komende periode eerst zorgvuldig onderzocht. Met het moderne Vlietstede (Rijnsburg), Duinrand(Katwijk) en Rustoord (Lisse) heeft DSV nu duurzame en comfortabele en ruime zorggebouwen voor ouderen, voorzien van de nieuwste zorgmiddelen.

Aan zowel het interieur van de nieuwe gebouwen, met een gedeelte voor somatische zorg (lichamelijke ouderdomsklachten) en een gedeelte voor psychogeriatrische zorg (geestelijke ouderdomsklachten) als aan het exterieur van de gebouwen is de nodige aandacht besteed. Ook zijn er om de gebouwen heen mooie tuinen speciaal voor de bewoners. DSV stemt daarmee de gebouwen af op de zorg van de toekomst, met ruime eigen appartementen voor de bewoners, voorzien van alle comfort met eigen keuken en badkamer, allerlei voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte met restaurantfaciliteit en winkel, kapper en servicediensten. In de gebouwen heeft DSV innovatieve technieken toe laten passen zoals digitale veiligheidstoepassingen (domotica) en duurzame verwarmings- en koelingstechnieken.

Electronisch Cliënt Dossier (ECD)

In 2016 is DSV in zijn geheel overgegaan naar een elektronisch cliëntdossier: ‘ONS Dossier’ van Nedap Healthcare. Hiermee is het papieren zorgdossier verleden tijd. Daarnaast helpt ONS Dossier bij het gestructureerd opzetten van een zorgleefplan en ondersteunt het de verzorgenden en verpleegkundigen bij het methodisch en doelgericht rapporteren. ook biedt het werken in ONS Dossier de mogelijkheid om de communicatie met de cliënt en de mantelzorgers te versterken.

Caren: familieportaal voor de zorg

‘Caren Zorgt’ is het familieportaal van Nedap Healthcare. Dit familieportaal kan gekoppeld worden aan het cliëntdossier van DSV, waarmee cliënten en hun contactpersonen online mee kunnen kijken in de zorgplannen en de dagrapportages. Zij kunnen daarover via een beveiligd kanaal communiceren met het zorgteam en zo een vinger aan de pols houden en informatie met elkaar uitwisselen. Het zorgteam ontvangt deze berichten als onderdeel van het dossier. Meer informatie over het ECD en Caren kunt u krijgen bij de Zorgbemiddeling.

Langer zelfstandig met diensten en services

DSV heeft diverse extra services en diensten ontwikkeld om ervoor te zorgen dat ouderen ook als zij langer thuis blijven wonen, comfortabel en zo verzorgd mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Naast Zorg Thuis en huishoudelijke hulp is dit bijvoorbeeld maaltijdservice of alarmering.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met onze Zorgbemiddeling. Zij helpen u graag verder.

Gespecialiseerd wondverpleegkundige

DSV beschikt over een eigen, gespecialiseerd wondverpleegkundige. Deze kan gecompliceerde wonden behandelen en deelt eigen expertise op dit gebied met andere collega’s . Ook begeleidt en adviseert deze hen in de wondbehandeling in de praktijk. Opname van een patiënt in een ziekenhuis duurt tegenwoordig veel korter dan voorheen. Vaak zijn patiënten veel eerder thuis na een operatie dan vroeger. Het is dan prettig als een zorginstelling specialistische zorg in huis heeft op het gebied van wondbehandeling en deze cliënten goed kan helpen. Niet alleen na operaties kan de wondspecialiste goed helpen, ook bij andere soorten wonden die veel voorkomen bij ouderen.

Opleiden en ontwikkelen

Zorg is mensenwerk. DSV vindt goed opgeleide en betrokken medewerkers dan ook van groot belang. Medewerkers krijgen bij DSV veel mogelijkheden om (ook via het digitale DSV|Leerplein) zich verder te ontwikkelen of specialiseren in hun vak. DSV is voortrekker op het gebied van werkend leren in de ouderenzorg. Samen met andere zorg- en onderwijspartners neemt DSV actief deel aan het leer-werktraject Radicaal Vernieuwend Waardevol Onderwijs (RWVO). Dit vernieuwende onderwijs, gekoppeld aan werkend leren in de praktijk, is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg en ziet vooral de menselijke relatie als belangrijk uitgangpunt voor het bieden van zorg, met de wensen en behoeften van de cliënt centraal. Meer informatie hierover is te vinden op onze Werkenbij site bij de opleidingen en stages

DSV|beweegt

Daarnaast vindt DSV vitaliteit, werkplezier en ontspanning heel belangrijk voor de medewerkers. Zeker na de hectische coronaperiodes waarin juist zoveel gevraagd werd van de medewerkers. DSV heeft hier oog voor en besteedt hier extra aandacht aan, o.a. met speciale activiteiten. Zo is zomer 2021 de campagne DSV|beweegt gestart, een brede campagne met allerlei actieve onderdelen waarbij beweging centraal staat op allerlei manieren; van feest met leuke sportieve activiteiten, met elkaar trainen voor de Halve van Katwijk onder begeleiding van een professionele coach, een medewerker onderzoek (wat beweegt jou?), ontwikkelingsprogramma’s voor teammanagers en een ‘week van de waardering’ in september waarin we op alle DSV-locaties gezonde en sportieve activiteiten, samen met de cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers organiseren.