A | A

Jubileum Salem: mooi feest om op terug te kijken

Het gouden jubileum in Salem is op gepaste wijze gevierd tijdens een zeer geslaagde en gezellige Jubileum Feestweek, van 30 mei tot en met 5 juni. De hele week waren er allerlei feestelijke activiteiten, alles in het teken van het thema: Salem, toen & nu.

De jubileumweek werd zaterdag geopend met een sfeervolle jubileummarkt. Mandag was er een feestelijk ontbijt voor de bewoners en een high tea voor vrijwilligers. Dinsdag was er een prachtige, speciale voorstelling van de Zandtovernaar. Daarna waren er gedurende de week diverse recepties en bijeenkomsten voor vrijwilligers, medewerkers, oud-medewerkers en relaties van Salem. Ook was er de hele week de tentoonstelling ‘Salem, toen & nu’ te bekijken, waar velen oude herinneringen ophaalden. Het eerste exemplaar van het programmaboekje met interviews en fotomateriaal om te bewaren is aangeboden aan de langst inwonende bewoonster van Salem, mevrouw Schaap. Het was één groot feest en we kijken dan ook met dankbaarheid en plezier terug op deze mooie week. Door iedereen, bewoners, medewerkers en vrijwilligers is er volop genoten.