A | A

Jaaroverzicht van DSV|verzorgd leven over 2017 is beschikbaar

Het jaaroverzicht van DSV|verzorgd leven over 2017 is beschikbaar. U kunt het gratis aanvragen bij het secretariaat van DSV of downloaden via de link Jaaroverzicht 2017.

Rode lijn in de organisatie in 2017 was het verder uitzetten van het project Waardig en Trots. We zijn met elkaar het gesprek aangegaan en hebben gekeken hoe we het welzijn van onze cliënten een nog belangrijkere plek kunnen geven in onze zorg en dienstverlening. Ook de belangrijke rol van mantelzorgers en vrijwilligers hebben we daarbij meegenomen. Dit betekent een verschuiving van denken in regels naar denken in relaties. Het centrale uitgangspunt daarbij is de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Het daarbij om wat speelt tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Bepalend is datgene wat voor hen van waarde is. Hierover leest u in ons jaarverslag.