A | A

Grote belangstelling voor DSV Wondsymposium in Salem

Op dinsdag 24 maart organiseerde DSV een speciaal Wondsymposium in locatie Salem, in samenwerking met de Katwijkse Apotheek en Lohmann en Rauscher. Doel was om met elkaar de deskundigheid op het gebied van wondzorg bijeen te brengen en te versterken, kennis over te dragen en tegelijk praktijkuitleg te geven over deze vaak gecompliceerde aandoening. Meer dan 160 deelnemers luisterden aandachtig naar de uitleg van de deskundigen op het gebied van wondverzorging en konden daarna zelf aan de slag in een praktijksessie.

Binden en verbinden
Voor het symposium waren huisartsenpraktijken, apotheken en verzorgenden van DSV uitgenodigd. De doelstelling van de avond was ‘Binden en verbinden’ en gericht op de vraag: hoe kunnen we met elkaar het beste resultaat behalen bij wondgenezing. Daarbij is de onderlinge samenwerking tussen ouderenzorg van DSV, de huisartsen en de specialisten heel belangrijk.

Theorie en praktijk
Er werd met grote belangstelling geluisterd naar de toelichting van de deskundige sprekers en daarna werd een praktijkcasus door DSV nader toegelicht. Oedeem, pathologie en diagnostiek van beenwonden werd uitgebreid besproken. Sprekers op het symposium waren L. van Doorn van het LUMC, vaatkliniek Keizerkliniek, E. Kuiper van Mediskin Leiden, A. v.d. Wijngaard van Lohmann & Rauscher en W. Bloot, van DSV Zorg Thuis.
Voor de deelnemers van het symposium was er bovendien nog een prijsvraag met vragen uit de lezingen om zo ook te ervaren wat er was opgestoken tijdens de avond. Na de theorie kon iedereen in de workshop ‘Zwachtelen’ de praktijkkennis nog verder bijschaven. Een geslaagde en leerzame avond, die zeker voor herhaling vatbaar is, zo gaven veel deelnemers na afloop aan.