A | A

Gezamenlijke regionale opvang COVID

Zorgorganisaties slaan handen ineen tegen corona

Op verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden is er een speciale extra opvang geopend voor ouderen met COVID in de regio. De opvang is tot stand gekomen in onderlinge samenwerking binnen de regionale zorgorganisaties via de koepelorganisatie Avant. Ook DSV|verzorgd leven werkt hier als lid van Avant aan mee.

De opvang is per 27 oktober geopend en gesitueerd in locatie Groenhoven in Leiden, onderdeel van Topaz. Patiënten die zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis met het coronavirus en al weer wat zijn aangesterkt, maar nog wel verzorging nodig hebben, kunnen worden opgevangen in de COVID-opvang Groenhoven in Leiden. Ook mensen voor wie geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, maar die wel met een coronabesmetting vanuit de thuissituatie aanvullende zorg nodig hebben, kunnen worden opgenomen in deze opvang. Dit kan bijvoorbeeld als de verzorging door een mantelzorger of thuiszorg onvoldoende is.

Lees hier meer over de opvang, verwijzing door zorgverleners en contactadressen.