A | A

Geslaagde bijeenkomst Slim samenwerken aan betere ouderenzorg

Op 12 oktober was er in DSV|Vlietstede in Rijnsburg een speciale bijeenkomst voor zorgmedewerkers en zorgpartners van DSV|verzorgd leven onder het motto ‘Slim samenwerken aan betere ouderenzorg’. DSV vindt het belangrijk de eigen medewerkers regelmatig te ondersteunen met scholing en nieuwe kennis en deze kennis ook met andere zorgpartners te delen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Vereniging NedRai in samenwerking met Pyxicare en met medewerking van DSV, VUmc en UvA (Amsterdam Public Health). Het was een boeiende en levendige bijeenkomst waar in ontspannen sfeer, met een netwerklunch, in een algemeen gedeelte én workshops de RAI systematiek nader werd toegelicht. Hiermee werkt ook DSV al enige jaren in de praktijk efficiënt en prettig, onder andere bij de bepaling van de zorgindicatie van cliënten.

Ervaring en kennis delen

Zorgmedewerkers konden tijdens de bijeenkomst terecht met hun vragen en suggesties over de werking van RAI en zorgpartners lieten zich informeren over de mogelijkheden van het systeem. Marijke Boorsma, huisarts en specialist Ouderengeneeskunde van het VUmc en Hein van Hout, Associate professor Ouderenzorg van het VUmc, vertelden de deelnemers over de mogelijkheden van de instrumenten van RAI en hoe deze zijn in te zetten binnen het zorgproces, op veel niveaus en manieren. Bert Paepen, managing director van ontwikkelaar Pyxicare, ging in op de technische aspecten. Kortom: hoe kun je nóg beter en slimmer met elkaar samenwerken in de zorg voor ouderen, daarbij vooral luisteren naar de cliënt en alles zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, met gebruik van moderne en innovatieve middelen. Het werd een interactieve en zeer geanimeerde bijeenkomst, waarbij de deelnemers goed gebruik maakten van de mogelijkheid om de eigen ervaringen met de anderen te delen. Daar werd over en weer veel van opgestoken, ook omdat er deelnemers met kennis en kunde uit diverse vakgebieden aanwezig waren die elkaar aanvulden, zoals psychogeriatrie naast somatische zorg, fysiotherapie, thuiszorg en intramurale zorg. Na afloop was er een rondleiding door het nieuwe gebouw van Vlietstede waarbij ook de ‘slimme vloeren’, voorzien van bijzondere domotica, werden getoond. Meer informatie over NedRai treft u hier aan. Over de intelligente vloeren, die in diverse gebouwen van DSV zijn geïnstalleerd, treft u hier meer informatie aan.

 

                                

Delen: