A | A

Feestelijke Opening zorgsteunpunt Salem

Op woensdag 29 januari 2014 konden bewoners van de aanleunwoningen aan de Duindoornlaan en Parklaan het nieuwe zorgsteunpunt Salem bezoeken. Dit zorgsteunpunt is een verlengstuk van het woonzorgcentrum Salem. Vanaf 16 januari is het zorgsteunpunt Salem gevestigd op de Parklaan 93 in Katwijk.
Vanuit dit zorgsteunpunt wordt Zorg Thuis geleverd aan bewoners van de aanleunwoningen op de Duindoornlaan en de Parklaan. Aan 12 bewoners wordt het zorgproduct ‘volledig pakket thuis’ geleverd. Deze cliënten ontvangen alle zorg die bewoners van het woonzorgcentrum ook ontvangen, het enige verschil is dat zij zelfstandig wonen. Zorg Thuis maakt het voor deze cliënten mogelijk om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Marian Bezemer is als teamleider het aanspreekpunt van dit zorgsteunpunt. De heer en mevrouw Van Dijk (foto) wonen sinds een halfjaar in een aanleunwoning en maken gebruik van Zorg Thuis. Zij vinden de faciliteiten van Salem geweldig en zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen van Zorg Thuis. Tijdens de inloopmiddag ontvingen zij informatie over wat het zorgsteunpunt voor hen kan betekenen, voor nu en in de toekomst.