A | A

EO op bezoek bij zangavond DSV|Vlietstede

“Dit gaan we vaker doen!”

Hoe fijn is het om sámen te zingen, herinneringen op te halen aan mooie liederen, met elkaar te kijken naar de beelden op een groot scherm en na afloop nog even na te praten, in je eigen huis. Zeker als je toch altijd al kijkt, op zaterdagavond naar het programma van de EO ‘Nederland zingt’, in je appartement. Dan is met elkaar kijken én zingen veel leuker, vooral als je na afloop nog even gezellig met elkaar napraat met een hapje en drankje. Veel bewoners van DSV| Vlietstede hebben zo genoten van de activiteit ‘Vlietstede zingt’, naar aanleiding van de EO-uitzending, dat direct besloten werd, om deze activiteit vaker te herhalen. Zo is nu een mooie zaterdagavondactiviteit ontstaan voor de bewoners.

Tweede avond georganiseerd

Op 30 maart was alweer de tweede muzikale avond bij DSV|Vlietstede in Rijnsburg; Vlietstede zingt! Naar aanleiding van de eerste avond, op 2 februari, vroegen veel bewoners of dit niet een terugkerende activiteit kon worden, en dat is nu dus gebeurd, op hun verzoek.

De eerste avond, op 2 februari, kwam er een journaliste van het EO blad Visie langs. Zij interviewde de bewoners en hun naasten over hun herinneringen bij de liederen en psalmen die er werden gezongen. Dat resulteerde in een prachtig, 3 pagina’s groot artikel in EO Visie over de zangavond bij DSV|Vlietstede en de ervaringen van de bewoners.

Artikel in EO Visie

Samen zingen, samen genieten

Bewoners, buurtgenoten, familie en mantelzorgers werden eerst gezellig ontvangen met koffie, thee en wat lekkers en daarna gingen zij naar de ‘bioscoopzaal’. Hier werd de uitzending van EO ‘Nederland zingt’ op een groot scherm en met mooi geluid met elkaar gekeken en natuurlijk… ook vooral met elkaar gezongen! Eerst nog zachtjes en voorzichtig, maar algauw wat luider en toen uit volle borst. De liederen werden uitgedeeld op papier, maar die hadden veel ouderen niet nodig; velen kenden de liederen wel uit hun hoofd. Mantelzorgers, familie en vrijwilligers zongen natuurlijk ook mee. Na afloop was er nog een lekker drankje met een hapje en werd er nagepraat. Het was een prachtige avond waarvan erg genoten werd. Veel ouderen vertelden dat zij altijd zelf elke week kijken naar de uitzendingen van Nederland zingt in het eigen appartement. Maar dat zij het zo met elkaar, en samen zingend, wel héél erg gezellig vonden. Ook dankzij de vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt, is nu ook de tweede avond, op 30 maart weer een groot succes geweest.

Delen: