A | A

Duinrand ‘Huis van de wijk’

In de wijk De Hoornes in Katwijk zijn negen zogenaamde ‘Huizen van de wijk’. DSV|Duinrand is er daar één van. Uitgangspunt van ‘Huizen van de wijk’ is vooral om de onderlinge samenhang in de Hoornes te verbeteren.

Dat gebeurt tussen verschillende mensen, verschillende groepen en ook tussen verschillende generaties. Het gaat daarbij behalve om samenwerken, juist ook om het meer betrekken van inwoners bij alle activiteiten die plaatsvinden in hun wijk.

Zichtbaar en herkenbaar

Om goed zichtbaar en herkenbaar te zijn als ‘Huis van de wijk’ is er nu ook een bordje bevestigd aan het gebouw van DSV|Duinrand. Dat werd geplaatst op een extra bijzondere dag: 1 juli, toen de deuren van de locatie weer open zijn gegaan voor bezoekers en familie van de bewoners.


Oog voor de wijk én hart voor de wijkbewoners en elkaar is belangrijk, voor de samenleving, maar ook voor DSV als ouderenzorgorganisatie. Dat kan bijvoorbeeld met de activiteiten die in Duinrand worden georganiseerd, zoals muziekbingo, optredens, live muziek etc waarvan, rekening houdend met de corona maatregelen, ook de bewoners van de Driehoek hebben kunnen meegenieten. De gloednieuwe mooie mobiele geluidsinstallatie, gewonnen bij de prijsvraag van Zorg & Zekerheid, heeft er voor gezorgd dat het geluid overal goed te horen was. Kinderen uit de buurt maakten schitterende tekeningen, kaarten en knutselwerken en versierde bloempotjes voor de ouderen en jongeren traden op met o.a. een spectaculaire bikeshow voor de ouderen.

Oog en hart voor elkaar

Duinrand is gedurende de coronatijd op vraag blijven koken voor de aanliggende appartementen van de Driehoek. Deze bewoners zullen nog even moeten wachten om weer te kunnen eten in het restaurant, omdat het nieuwe normaal betekent dat er 1,5 meter afstand nodig is tussen bewoners. Er wordt hard gewerkt aan ideeën hoe we ook deze bezoekers weer kunnen laten meegenieten van het eten met elkaar. De attenties voor de ouderen werden de afgelopen maanden natuurlijk ook met met elkaar gedeeld: vele bloemen en planten die wij mochten ontvangen voor de ouderen in Duinrand zijn ook gedeeld met bewoners in de Driehoek en Hugo de Groothof. Dit alles heeft, zoals veel bewoners hebben aangeven, belangrijke lichtpuntjes gegeven in de afgelopen periode. Ook in deze periode hebben de wijk en Duinrand samen oog en hart gehouden voor elkaar en dat is zeer waardevol.

Foto: Teamleider Corina Koning en locatiemanager Eric Bartels van DSV|Duinrand bij het bordje van het Huis van de Wijk.


Delen: