A | A

DSV|verzorgd leven zet in op structureel onderhoud van haar woon-zorglocaties

DSV heeft de afgelopen jaren flink ingezet op het vernieuwen van haar woonzorglocaties. Het resultaat zijn prachtige nieuwe woon/zorglocaties. De gebouwen worden inmiddels naar volle tevredenheid gebruikt.

Maar om de kwaliteit van de gebouwen op peil te houden is het belangrijk dat, ook nieuwe gebouwen, structureel goed worden onderhouden. De nieuwe gebouwen zijn een belangrijk uitgangspunt voor DSV om goede zorg te kunnen verlenen en het comfort van wonen voor de bewoners op hoog niveau te houden. Een goed technisch beheer van de gebouwen is essentieel, de techniek moet werken, functioneel zijn en tijdig worden onderhouden. Precies om deze reden is DSV op zoek gegaan naar experts in de markt die de hoge verwachtingen kunnen waarmaken. Tijdens een strenge selectie procedure heeft DSV|verzorgd leven de juiste partners gevonden. Samen met deze partners is een samenwerking gestart met als resultaat 13 onderhoudspartners die vanuit eigen kracht en expertise de komende drie jaar (2018-2020) het technisch beheer van DSV op hun schouders nemen. Door duidelijke afspraken te maken is er grip op kwaliteit, zijn kosten beheersbaar en worden processen geoptimaliseerd. Bijkomend voordeel is dat gedurende deze periode de partners en DSV van elkaar kunnen leren.

Om de uitkomsten van de samenwerking goed te kunnen volgen is ‘mijn DSV’ opgezet. Mijn DSV is een online platform waar de facilitair teamleiders van de verschillende locaties reparatieverzoeken en storingen melden die direct door de onderhoudspartner worden opgepakt. Exacte locatie, foto van het gebrek, en prioriteit indicatie geven de onderhoudspartner de gelegenheid om direct de juiste handeling in te plannen. Dit levert tijdwinst op en geeft duidelijkheid over het op te lossen probleem. Zoals we allemaal weten gaat bellen en mailen over verschillende schijven en daar wordt het vaak niet duidelijker van.

Uitgangspunt is dat DSV de regie heeft over het proces en de onderhoudspartners kunnen doen waar ze goed in zijn. Zo is het technisch onderhoud voor de komende jaren in goede handen en kan DSV de focus houden op goede zorg.

Stichting DSV heeft met de volgende onderhoudspartners de samenwerkingsovereenkomst ondertekend:

Onderhoudspartners:
VAANSTER, BPZ/Deurplus, BMP Datapartners, Groene brandbeveiliging, InAVate audio & video solutions, Blanksma Dienstverlening, De Groot Installatiegroep West BV, Croonwolter&Dros, de Wit totaal-E-techniek, Jonker & Zn, van Dorp Grootkeukens, Orona, Pasman Integraal Vastgoedonderhoud, Riool.NL

Procesbegeleiding en projectmanagement:
Zlim.biZ – Vincent van der Kraan
WEAV-vastgoedmanagement – Michiel van Eeten

Ontwerp en ontwikkeling mijnDSV:
Outhands Internet & Media

 

Delen: