A | A

DSV|verzorgd leven komt met een mantelzorgondersteuner thuis

Het aantal mantelzorgers in Nederland is de laatste jaren explosief gestegen. Op dit moment zijn er 3,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Naast de zorg voor hun ouder, partner, kind, familielid of vriend hebben deze mantelzorgers ook nog hun eigen verplichtingen; zoals werk, sport en het huishouden. Omdat 450.000 mantelzorgers zich zwaar- of overbelast voelen, heeft DSV de functie mantelzorgondersteuner in het leven geroepen. Marja de Bruin, manager Zorg Thuis Katwijk bij DSV|verzorgd leven, vindt het fijn om deze service te kunnen bieden. “Mantelzorgers zijn niet meer alleen ter ondersteuning, maar ze zijn onmisbaar geworden”, aldus De Bruin.

Wat is mantelzorgondersteuning thuis?
Marja: “Mantelzorgondersteuning thuis is een nieuwe dienst van DSV om de mantelzorger te verlichten. Als mantelzorger moet je soms 24 uur per dag beschikbaar zijn, naast je andere verplichtingen. Daarnaast kan de hulpverlening mentaal zwaar zijn. In dit soort situaties kan een mantelzorgondersteuner bijspringen. Deze mantelzorgondersteuner kan op ieder moment van de dag, zeven dagen per week, ingeschakeld worden.”

Wat doet een mantelzorgondersteuner?
Marja de Bruin: “Een mantelzorgondersteuner biedt de ondersteuning die gevraagd wordt. Het gaat daarbij niet om verzorging of verpleging, maar om ondersteunende taken. Wilt u opvang als u naar de vereniging gaat? Dan kan een mantelzorgondersteuner bij uw partner blijven, zodat u even weg kunt. De mantelzorgondersteuner deelt dan samen met de cliënt de tijd in en verleent de nodige hulp. Of vindt u het lastig om ‘s nachts ook zorg te verlenen? Dan kan de mantelzorger ‘s nachts langskomen, zodat u een goede nachtrust heeft.”

Hoe verloopt dan precies die ondersteuning?
Marja de Bruin: “Er is veel vrijheid in de uitvoering van de mantelzorgondersteuning. Er wordt gekeken naar de vraag van de mantelzorger en vervolgens een passende oplossing bij bedacht. Er kan eenmalig gebruik worden gemaakt van een mantelzorgondersteuner, maar ook op regelmatige basis. Er kan ondersteuning thuis plaatsvinden, maar ook in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.”

Waar komt het idee van DSV vandaan?
Marja de Bruin: “Doordat ouderen langer thuis moeten blijven wonen, wordt er een beroep gedaan op mantelzorg. Mantelzorgers moeten op eigen kracht de extra zorg verlenen. Soms wordt dit zo zwaar, dat extra ondersteuning geen overbodige luxe is.”

Mantelzorgondersteuning: wie kan er gebruik van maken?
Vanaf 1 november kan iedereen een mantelzorgondersteuner oproepen. Je hebt geen indicatie nodig om de hulp te ontvangen. De kosten zijn zo laag mogelijk gehouden, zodat het voor iedereen betaalbaar is.