A | A

DSV scoort vijf maal goud bij externe audit 2018

Dit voorjaar is DSV|verzorgd leven weer grondig doorgelicht door Stichting Perspekt. Dit onafhankelijke kwaliteitsinstituut toetst de daarbij aangesloten organisaties ieder jaar op de werking van het interne kwaliteitssysteem. DSV is daar sinds 2011 bij aangesloten. Bij de jaarlijkse audit die dit voorjaar plaatsvond, heeft DSV het Gouden Prezo-keurmerk behouden.

 

Werken in de zorg is werken met kwetsbare mensen. Dat vereist veel persoonlijke aandacht, professionaliteit en zorgvuldigheid. Perspekt verleent het Prezo-keurmerk in de zorg onder andere aan instellingen voor verpleging en verzorging. Door middel van jaarlijkse audits beoordeelt Perspekt of een organisatie een gouden of zilveren keurmerk verdient. Prezo staat voor ‘Prestaties in de Zorg’, en het keurmerk kenmerkt zich door het feit dat juist de prestaties, de praktijk, centraal staat. En niet de structuren en processen. DSV is er daarom trots op dit keurmerk te mogen voeren, omdat het keurmerk betekent dat de kwaliteit in de praktijk in orde is, en niet alleen maar op papier.

 

In 2014 en 2017 ontving DSV het gouden keurmerk voor alle vier de woonzorgcentra en voor Zorg Thuis. Dat keurmerk wordt normaliter verleend voor drie jaar; wel toetst Stichting Perspekt ieder jaar met een kleinere tussentijdse audit of de organisatie nog steeds kwalitatief goed genoeg werkt om het keurmerk te behouden. Bij de tussentijdse toetsing van 2018 is gebleken dat de kwaliteit van de zorg constant was, waardoor ook tussentijds het goud gecontinueerd kon worden.

 

Juist in deze afgelopen jaren waarin de ouderenzorg landelijk te maken kreeg met toenemende druk door zorgverzwaring en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Daarmee is het een extra uitdaging om aan alle hoge kwaliteitsnormen te kunnen blijven voldoen. Dat het ook dit jaar weer is gelukt om de hoge kwaliteitsstandaard te behouden, is voor DSV reden voor trots en dankbaarheid, omdat dit resultaat alleen maar bereikt kon worden dankzij de grote betrokkenheid en inzet van alle medewerkers van DSV.

Delen: