A | A

Dag van de verpleging 2020

Op 12 mei is het de internationale dag van de Verpleging, de geboortedag van de bekende Florence Nightingale, voorvechtster van het vak.
Deze dag wordt er altijd nationaal en internationaal stil gestaan bij het belangrijke werk van verpleegkundigen. Dit jaar kreeg deze dag extra veel aandacht, ook vanwege de corona epidemie. Meer dan ooit wordt nu duidelijk hoe belangrijk verpleegkundigen zijn voor de maatschappij.

In de week rond de Dag van de verpleging werden er dan ook diverse gezamenlijke dankadvertenties aan alle verpleegkundigen en medewerkers van zorgorganisaties gepubliceerd in de lokale en regionale bladen. De advertenties zijn bedoeld als steun in de rug, als dank en als blijk van waardering voor allen die bij zorgorganisaties werken.

Landelijk danken ook brancheorganisaties Actiz en de andere samenwerkende zorgorganisaties op allerlei manieren de zorgsector voor hun belangrijke werk voor de kwetsbaarste mensen in de samenleving, juist in deze moeilijke tijd.

Er was ook een speciale dankadvertentie geplaatst op initiatief van de Centrale Cliëntenraad van DSV. Daarvoor zijn de directie van DSV en de medewerkers uiteraard extra dankbaar, want uiteindelijk zijn de cliënt en diens naasten het allerbelangrijkst bij onze zorg en dienstverlening; wij doen het voor hén! Hierbij delen wij deze advertenties graag.

Een ‘dikke dankjewel’ namens de landelijke brancheorganisatie Actiz
Dankadvertentie DSV
Dankadvertentie Centrale Cliëntenraad DSV voor alle medewerkers
Advertentie namens alle samenwerkende zorgorganisaties in de regio

Delen: