A | A

Coronamaatregelen DSV per 6 november 2021

De landelijke ontwikkelingen laten de laatste weken weer een stijging van het aantal coronabesmettingen zien. DSV volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM voor de maatregelen tegen corona.

In lijn met de dinsdag in de persconferentie afgekondigde landelijke coronamaatregelen zal dan ook met ingang van zaterdag 6 november a.s. voor alle locaties van DSV het volgende gaan gelden:

  • Basisregel is weer: anderhalve meter afstand houden waar mogelijk
  • Wanneer afstand houden niet kan (bij contactzorg): mondmasker verplicht
  • Mondmaskerplicht voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers bij alle verplaatsingen binnen een van de DSV-locaties. Het mondmasker mag af wanneer men zit en anderhalve meter afstand gehouden wordt.
  • Extra aandacht voor handhygiëne (bij de ingangen van de locaties treft u een pompje met desinfectiemiddel voor uw handen aan)

We verzoeken iedereen die een DSV locatie wil bezoeken/binnen wil komen, en die klachten heeft die op corona lijken, zich direct te laten testen of niet binnen te komen in onze locaties. Daarnaast vragen we iedereen weer om medewerking voor het scherp toezien op de handhygiëne.

Het Coronateam van DSV houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal stapsgewijs besluiten tot verdere verscherpende maatregelen als dat nodig is.

Blijf met elkaar alert; alleen samen kunnen wij corona terug blijven dringen en onze kwetsbare cliënten, andere bezoekers , medewerkers en vrijwilligers beschermen.