A | A
Samen tuinieren

Veranderingen in de zorg: wat betekent het voor u?

Meer informatie

Wat betekenen de veranderingen in de langdurige zorg voor u als cliënt van DSV?

De veranderingen in de wetgeving rond de ouderenzorg zijn veel in het nieuws. Het gaat hierbij om de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt de AWBZ. De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is aangepast. Maar wat betekent het u voor als cliënt bij DSV?

Goede zorg kost veel geld. De Rijksoverheid wil de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar houden, ook voor de toekomst. Daarom heeft de overheid met nieuwe wetgeving ontwikkeld. De gemeenten voeren een aantal wetten uit, die voorheen werden uitgevoerd door de centrale overheid. Ouderen willen langer thuis wonen en zelfstandig zijn. De zorg zal ook anders georganiseerd worden, meer gericht op de eigen zelfstandigheid. De overheid stimuleert met de nieuwe maatregelen dat de rol van de mensen in uw eigen omgeving, zoals familieleden en mantelzorgers, belangrijker wordt ter ondersteuning van de zorg. Als dit niet in uw omgeving voorhanden is, wordt er voor andere passende hulp gezorgd. Ook als cliënt van DSV krijgt u met de veranderingen in de zorg te maken.

Zelfstandig en verzorgd ouder worden

Basis van de nieuwe wetgeving is dat u eerst gebruik maakt van hulp uit uw eigen sociale kring; dus van familie, vrienden of buren. En als dit niet (voldoende) aanwezig is, kan de gemeente en/of de zorgverzekering u steun bieden. De gemeente biedt o.m. dagopvang en/of huishoudelijke ondersteuning middels de Wmo. De verpleging of verzorging thuis krijgt u via uw zorgverzekeraar (de Zorgverzekeringswet).

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor dagbesteding en individuele begeleiding van ouderen, naast het regelen van huishoudelijke hulp en aanpassingen aan woningen. De gemeente Katwijk koopt de zorg in bij verschillende zorgaanbieders en sluit hiervoor contracten met hen af, ook met DSV. De gemeente Lisse, waar onze vestiging Rustoord zich bevindt, doet dit samen met de andere Bollenstreekgemeenten.

Het recht op zorg wordt vastgesteld via een indicatie. Voorheen werd de indicatie gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Vanaf 2015 is dit veranderd. Het CIZ indiceert sinds dat jaar alleen nog voor langdurige zorg. De indicaties voor persoonlijke verzorging en verpleging lopen nu via de wijkverpleegkundige (Zorgverzekeringswet). De indicaties voor begeleiding en dagbesteding lopen via de gemeente (Wmo). Ook huisartsen of medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen zorg voor u aanvragen. Het gaat hierbij meestal om zorg die wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoe weet ik voor welke zorg ik in aanmerking kom en hoe vraag ik het aan?

Voor Zorg met verblijf (wonen in een woonzorgcentrum van DSV) helpt de Zorgbemiddeling van DSV u graag met het indienen van uw aanvraag in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zorg Thuis van DSV levert onder meer hulp bij het huishouden, begeleiding, kortdurend verblijf (bijvoorbeeld het tijdelijk overnemen van de zorg door een mantelzorger) en dagbesteding. Deze vormen van ondersteuning worden aangevraagd bij het Zorgloket van uw gemeente. Ook hiermee kan DSV u helpen.

Verpleging en Verzorging thuis van DSV wordt geregeld via de wijkverpleegkundige van DSV. Deze bekijkt samen met u uw situatie en vraagt op basis daarvan de zorg voor u aan bij de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Gaat u zorg bij DSV aanvragen, of wilt u weten welke zorg of hulp u kunt krijgen en hoe deze vergoed wordt? Omdat de situatie per cliënt kan verschillen is het altijd verstandig contact op te nemen met onze Zorgbemiddeling voor uw persoonlijke situatie. 

Heeft u nog vragen, de Zorgbemiddeling helpt u graag. Zowel voor informatie als voor het aanvragen van hen regelen van zorg of hulp kunt u bij hen terecht, telefoonnummer 071-204 90 30, of zorgbemiddeling@dsv-verzorgdleven.nl. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van het informatieformulier.