A | A

Gegevens locaties

DSV|verzorgd leven heeft diverse locaties vanwaaruit zorg en diensten worden aangeboden in de gemeenten Katwijk en Lisse. U kunt zowel terecht bij onze woonzorglocaties als bij de zorgsteunpunten  van DSV in de wijken. Wilt u meer informatie of direct een afspraak? Neem dan contact op met onze Cliëntenservice.