A | A

Cliënten waarderen zorg DSV met dikke 8

Cliënttevredenheidsonderzoeken zijn belangrijk voor zorgorganisaties om te meten hoe de zorg door de cliënten ervaren wordt. Het onlangs (in september) uitgekomen cliëntervaringsonderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs bij DSV toont niet alleen een stabiele en hoge waardering, de waardering is zelfs, midden  in de moeilijke coronatijd, nog gestegen.

Zoals elke zorgorganisatie verplicht is te doen, doet ook DSV|verzorgd leven ieder jaar een uitgebreid en onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek. Dit gebeurt door het erkende en gespecialiseerde landelijke onderzoeksbureau Triqs. De cliëntervaringsmeting gebeurt op basis van landelijk gestandaardiseerde vragenlijsten. Hierop kunnen de cliënten anoniem hun mening en aanbevelingen geven over de zorg die zij ontvangen. Onderdelen die daarbij ook beoordeeld worden zijn o.m. informatieverstrekking, bejegening, nazorg en inspraak.

Landelijke metingen

Het uitvoeren van deze meting is onderdeel van de landelijke kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. De resultaten van de metingen bieden inzicht en aangrijpingspunten in de verbetering van de zorg en dienstverlening bij de zorgorganisaties. Het onderzoek bij DSV werd gedaan in de periode maart tot en met mei 2020, midden in de hevige coronaperiode. Op alle locaties van DSV is het onderzoek naar de cliëntervaring uitgevoerd en daarnaast apart nog voor Zorg Thuis Katwijk.

De onderzoeksresultaten van dit jaar voor DSV zijn inmiddels (september 2020) bekend geworden. Daaruit blijkt dat DSV|verzorgd leven voor alle locaties en Zorg Thuis Katwijk in het bijzonder, een zeer goed resultaat in de cliëntbeoordelingen heeft gekregen. Dit ondanks de moeilijke coronaperiode die de zorgorganisatie net als veel andere zorgorganisaties moest doormaken in de afgelopen maanden. Het gemiddelde overall cijfer dat de cliënten aan de zorg van DSV in het voorgaande jaar 2019 toekenden was toch al aan de hoge kant: 8,2. Dit cijfer is niet alleen gestabiliseerd, maar zelfs nog gestegen in 2020; naar een gemiddelde van 8,4. Dit is een zeer goed resultaat, zeker gezien de bijzondere situatie in dit jaar voor DSV. Op onderdelen zijn er ook nog een aantal verbeteringen mogelijk, zo geeft het onderzoek aan, zoals de bejegening. De aanbevelingen die hiervoor zijn gedaan n.a.v. het onderzoek in 2019 konden door corona in 2020 nog niet geheel uitgevoerd worden; daarom zal hieraan het komende jaar extra aandacht besteed worden.

Waardering

Directeur-bestuurder van DSV Jan de Vries: ”We zijn bijzonder blij met deze resultaten en danken onze cliënten voor hun vertrouwen in ons en de waardering die zij hiermee uitspreken voor onze zorgverlening. En voor onze medewerkers, die zich elke dag weer inspannen om goede zorg te bieden aan de ouderen in Katwijk, Rijnsburg en Lisse is dit een enorme en welverdiende opsteker. Dit aspect is bij DSV dik op orde en dat is natuurlijk fantastisch nieuws in mijn 2e week bij DSV”.  

Delen: