A | A

Bijzondere groep zorgleerlingen krijgt diploma

Op 8 november a.s. krijgt een bijzondere groep leerlingen bij zorgorganisatie DSV|verzorgd leven op feestelijke wijze hun diploma voor de ouderenzorg uitgereikt, door Onderwijsminister Mw. Van Engelshoven. De studenten hebben allen het diploma  verzorgende IG behaald na een nieuw en speciaal op maat gemaakt praktijk- leer-traject binnen de zorgorganisatie zelf, aangeboden in samenwerking met opleidingsbureau STOC. Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers in de ouderenzorg zijn hard nodig, op korte termijn, maar ook zeker voor de toekomst.

Het reguliere zorgonderwijs kan niet op korte termijn aan de grote vraag naar nieuwe medewerkers voor de ouderenzorg voldoen. Het is bovendien niet goed ingericht op leerlingen met een bijzondere achtergrond en specifieke opleidingsbehoeften, zoals zij-instromers met andere vooropleidingen. Of op herintreders en medewerkers die een verkort traject zouden willen volgen of mensen met bijvoorbeeld een cultuur- en taalachterstand. De verpleeghuiszorg is daarnaast de laatste jaren zodanig verder ontwikkeld, dat ook de aansluiting van de opleiding op de praktijk en specifieke behoeften in de huidige ouderenzorg volgens veel zorgorganisaties aan vernieuwing toe is. Met een praktijk- leertraject dat deels plaats vindt binnen de organisaties zelf is dit beter af te stemmen en sluiten theorie en praktijk als vanzelf op elkaar aan.

De opleiding bij DSV|verzorgd leven wordt op maat en als in-service opleiding aangeboden, zodat deze optimaal aansluit op zowel de behoeften en het niveau van de leerlingen, als van de zorginstelling zelf. Op deze manier wordt mogelijk gemaakt dat wie een opleiding in de ouderenzorg kan en wil volgen, ook écht de gelegenheid krijgt om dit te doen. Zo hoeven mensen, die juist wel de motivatie en de kwaliteiten zouden hebben om in de ouderenzorg te werken, niet aan de kant te blijven staan. Tijdens de uitreiking zullen 11 leerlingen, waarvan 5 statushouders, die allen het onderwijstraject op maat via STOC volgden, het diploma verzorgende IG ontvangen.

Uniek project
Met de uitreiking op 8 november wordt tevens de succesvolle afsluiting van een uniek project gemarkeerd: het Statushoudersproject, een initiatief van DSV|verzorgd leven, dat bij de start landelijk aandacht trok door de combinatie van wonen, werken en leren en dat zelfs vereerd werd met een belangstellend bezoek van de koning. Jonge statushouders, vluchtelingen met een verblijfsstatus, die vanaf 2016 tijdens hun opleiding woonden in een woonzorgcentrum van DSV in Katwijk, hebben dan ook hun opleiding voltooid en kunnen nu daadwerkelijk aan de slag als gediplomeerd medewerker in de ouderenzorg.

Gerard Herbrink, directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven: ”Voor ons allen, zowel voor de leerlingen als alle anderen die bij dit project betrokken zijn geweest en die ons hebben gesteund in de afgelopen jaren is dit een heel speciaal moment. Het is een bekroning van alle inspanningen van iedereen. DSV wil hiermee ook graag laten zien dat nieuwe en andere wegen, zoals deze, binnen het zorgonderwijs mogelijk zijn en tot succes kunnen leiden, als men hieraan echt wil samenwerken, doorzet en blijft geloven in het resultaat”.

Samenwerking aan nieuwe vormen onderwijs
DSV|verzorgd leven is dan ook een warm voorstander van radicale vernieuwing in het zorgonderwijs, passend binnen de landelijke beweging Radicale vernieuwing Verpleeghuiszorg. Daarom participeert DSV van harte in de samenwerking rond het dit jaar gestarte vernieuwende onderwijsproject Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs (RV-WO), met als partners zorgaanbieders ActiVite, Topaz en LOC Zeggenschap in de Zorg. Binnen dit project zijn deze maand al de eerste nieuwe gemotiveerde studenten gestart met hun opleiding in de zorg. De opleiding staat open voor iedereen die enthousiast is om in de zorg te komen werken.