A | A

Belangstelling voor intelligente vloeren DSV

In de nieuwbouwlocaties van DSV, Vlietstede, Parlevliet en Rustoord, is een noviteit op het gebied van zorgmiddelen geïnstalleerd, de zogenaamde ‘Floor in motion’ ofwel ‘intelligente vloer’. Deze vloer signaleert via sensoren bewegingen en herkent daarin patronen. Daarmee biedt de vloer een cliëntvriendelijk alternatief voor andere, ingrijpender vormen van domotica. Bepaalde afwijkende patronen, zoals een val, geven meteen een alarmering. Andere patronen kunnen aanleiding geven tot extra aandacht. Ook heeft de vloer bij donker een verlichting langs de plinten die de cliënt extra bijlicht als deze opstaat, wat meer veiligheid biedt. De gebruikstoepassingen van de vloer worden in de komende jaren nog verder onderzocht in samenwerking met de fabrikant. De toepassing van de vloer zoals die is ingebouwd in de nieuwbouw van DSV is de eerste van deze vorm van domotica in Europa. Voor de plaatsing, installatie, werking en toepassing van de vloer en de verwerking van de digitale gegevens werkt DSV samen met diverse partijen. De belangstelling voor de innovatieve vloeren groeit. Er zijn inmiddels al een aantal publicaties over de toepassing van de vloeren bij DSV verschenen in vakbladen en andere media.

Internationaal bezoek

Op 8 mei was er een internationaal gezelschap van de vloerleveranciers van Floor in Motion en Tarkett uit Luxemburg en Frankrijk bij DSV in Rustoord om met eigen ogen te zien hoe de vloeren in de praktijk werken. Tijdens het bezoek waren DSV-zorgmedewerkers aanwezig van Vlietstede, Parlevliet en Rustoord om kennis te delen over het werken in de praktijk met Floor in Motion. Er werd gesproken over hoe de medewerkers het afgelopen jaar hebben moeten wennen aan het werken met deze nieuwe domotica. Daarbij gaven zij aan hoe de vloer hen meer en meer ondersteunt bij het werk, bijvoorbeeld bij het houden van toezicht in de nachten en natuurlijk ook bij het snel ter plaatse zijn als dat nodig is voor een cliënt.

De bezoekers van Tarkett gaven een uitgebreide toelichting over de ontwikkeling van de vloeren en over de investeringen die worden gedaan in verdere ontwikkeling van de werking en mogelijkheden ervan. Zo wordt er voortdurend gewerkt aan de afstemming tussen teamleiders en een medewerker van Tarkett om de gevoeligheid van de drukpunten in de vloeren verder af te stellen en te verfijnen. Ook werden mogelijke nieuwe toepassingen voor de toekomst besproken. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding door het nieuwe gebouw van Rustoord.

Delen: