A | A

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij DSV|verzorgd leven

Op 25 mei 2018 is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Veel is er al over geschreven, wat mag wel, wat mag niet en vooral: Hoe moet je dit allemaal regelen? De media staan er dagelijks vol mee!

Mede door de snelheid van technologische ontwikkelingen en mogelijkheden bleek het noodzakelijke nieuwe wetgeving te introduceren.

Het huidige Privacybeleid van DSV is gebaseerd op de geldende wetgeving, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het biedt al waarborgen, bescherming en strikte voorschriften hoe met vertrouwelijke informatie van haar cliënten en medewerkers moet worden omgegaan.

DSV is per 1 februari jl gestart met een traject richting het voldoen aan de nieuwe wetgeving, de eerder genoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Er zullen onder andere verdere technische- en organisatorische maatregelen genomen worden om de nieuwe eisen van de nieuwe wet door te voeren in haar bedrijfsvoering . Met andere woorden DSV|verzorgd leven blijft verder investeren in de bescherming van uw privacygevoelige informatie!

Delen: