A | A

Actieplan ‘Waardig ouder worden’, mede ondertekend door DSV|verzorgd leven

Op initiatief van de ChristenUnie is zaterdag 10 maart jl. het lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’ ondertekend tijdens de High Tea voor ouderen georganiseerd door de ChristenUnie in De Zwanenburg. De ChristenUnie wil met dit actieplan een betere ondersteuning van mantelzorgers, eenzaamheid tegengaan en de bouw realiseren van goede woonvormen voor ouderen dicht bij zorg. Een integrale aanpak is onmisbaar. Samen met de ouderenbonden AOBK, PCOB Rijnsburg/Valkenburg, zorgaanbieders DSV|verzorgd leven, Curadomi en de SHD gaat de ChristenUnie hier de komende periode aan werken.

Nummer twee op de lijst, Atie Kuijt, leidde de middag in door een korte toespraak met een hartelijk welkom aan al de ouderen die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging van de ChristenUnie om aanwezig te zijn bij deze High Tea. Een moment om ouderen in het zonnetje te zetten, hen te horen en te laten genieten van al het lekkers aangeboden door “Heel ChristenUnie bakt voor ouderen”. Ook wethouder Gerard Mostert sr. sprak de bewoners met enkele woorden toe, waarin ‘waardig ouder worden’ centraal stond. Het actieplan is ondertekend door de fractievoorzitter van de ChristenUnie Gerard Mostert jr, voorzitter van de AOBK, Leen van der Plas, secretaris van de PCOB Rijnsburg/Valkenburg Tineke van Delft, de heer Gerard Herbrink, directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven, de heer Leendert Bos van Curadomi Thuiszorg en de heer Cees Oostindie van de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.Tweede Kamerlid Eppo Bruins sloot de middag af. De ouderen hebben genoten van deze gezellige middag, waarin zijzelf in het middelpunt van de belangstelling stonden.

Via de link kunt u het actieplan ‘Waardig ouder worden’  lezen.

Fotografie: Edwin de Mol
Delen: