A | A

Aanschaf Silverfit Alois dankzij opbrengst Haringtocht 2017

Dankzij de opbrengst van de Haringtocht 2017 kan de Tafelronde Katwijk-Noordwijk verschillende lokale initiatieven ondersteun en die eenzaamheid in Katwijk bestrijden. Eén van de projecten die wordt gesteund uit het ‘samen sterk tegen eenzaamheid!’ initiatief van Stichting Welzijnskwartier en Ronde Tafel Katwijk-Noordwijk is het aanschaffen van de Silverfit Alois voor de DSV|verzorgd leven locatie Duinrand.

Silverfit Alois
De Silverfit Alois (www.silverfit.com) is een virtueel systeem dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met dementie. De kern wordt hierbij gevormd door de koppeling van bewegen met beeld. Het systeem werkt met 3D camera technologie, waarmee de bewegingen van de deelnemer(s) uitgelezen kunnen worden. Het systeem biedt zowel beweegactiviteiten als andere activiteiten aan en maakt veel gebruik van muziek en materiaal zoals persoonlijke foto’s.

De SilverFit Alois kan worden gebruikt voor groepsactiviteiten zoals dirigeren op muziek, maar ook voor 1:1 activiteiten met familie. De programma’s helpen om een bezoek structuur te geven. Er zijn verschillende programma’s die als doel hebben lichaamsbeweging bij ouderen te stimuleren, sociaal contact te bevorderen, mensen cognitief uit te dagen of juist ontspanning bieden. Programma’s zoals puzzelen en spellen dragen bij aan het verminderen van de eenzaamheid en het stimuleren van de denkkracht. Ook kan er virtueel gefietst worden met het apparaat. De activiteiten geven de deelnemers veel zelfvertrouwen omdat ze zichzelf en hun omgeving kunnen laten zien wat ze nog kunnen– vaak tot veler verbazing.

Aanschaf dankzij opbrengst Haringtocht
Dankzij de opbrengst van de Haringtocht 2017 en het ‘samen sterk tegen eenzaamheid!’ initiatief kon de Silverfit Alois worden aangeschaft voor een bedrag van € 8.399,00. Inmiddels staat het apparaat op DSV|Duinrand en is de eerste training al geweest. De cliënten die hierbij aanwezig waren genoten hier zichtbaar van.

Officiële in gebruik name
Op 26 februari heeft Eric Bartels (Locatiemanager van DSV|verzorgd leven) de Silverfit Alois uit handen van de leden van de Tafelronde 115 Katwijk-Noordwijk officieel mogen ontvangen. Een heugelijke gebeurtenis!

 

Delen: