A | A

Aan de slag met: samen innoveren en slim organiseren in het verpleeghuis

Samen ontdekken welke technologische innovaties toepasbaar zijn in het verpleeghuis. Dat is de aanleiding van het nieuwe project ‘samen innoveren en slim organiseren’. Het project moet meer inzicht geven in welke innovaties geschikt zijn en hoe deze in het zorgproces kunnen worden ingezet. Dit gebeurt op zo’n manier dat de inzet van innovaties bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en het welzijn van de bewoners en het werkplezier van de medewerkers.

Samenwerken in de regio

Het project is een samenwerking van Activite, DSV|verzorgd leven, Libertas Leiden en Topaz. De deelnemende organisaties vinden het belangrijk om ervaring op te doen met verschillende innovaties en deze ervaringen met elkaar uit te wisselen. Samen kunnen we snel meer inzicht verkrijgen waar kansen liggen, wat specifieke uitdagingen zijn en wat er nodig is om innovaties ook op de langer termijn in te kunnen zetten. Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft Zorg & Zekerheid middelen beschikbaar gesteld voor dit project.

Pilots

In 2019 starten we met 4 pilots op het gebied van slim incontinentiemateriaal, slimme alarmering, elektronische toedienregistratie van medicatie en asset-tracking van hulpmiddelen en materialen. De pilots worden momenteel voorbereid en zullen na de zomerperiode van start gaan en tot eind van het jaar duren. In 2020 zal vervolgend nog een nieuwe ronde pilots starten.

DSV|verzorgd leven zal zich hierbij richten op elektronische toedieningsregistratie van medicijnen. Ook heeft DSV een eigen interne innovatiewerkgroep waar ook dit project in meegenomen wordt. Zij denken en werken mee aan innovatie binnen DSV.

Infographic van de samenwerkende organisaties
Delen: