A | A

Radicale vernieuwing Waarde-vol onderwijs (c) van start

Zorgorganisaties DSV|verzorgd leven, ActiVite en Topaz en LOC Zeggenschap in de Zorg  hebben de handen ineen geslagen om samen de radicale vernieuwing in de ouderenzorg door te trekken naar het zorg- en welzijnsonderwijs met als uitgangspunt: het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk binnen de ouderenzorg. Dit resulteerde in het project Radicale Vernieuwing Waarde-vol onderwijs ©, met een vernieuwende vorm van onderwijs, dat dit najaar direct van start ging, ook bij DSV.

De beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, van regels naar relaties, zet zich in om verpleeghuiszorg radicaal anders te organiseren. Wat de cliënt en zijn of haar naasten belangrijk vinden, is het uitgangspunt. Zorgorganisaties ActiVite, DSV|verzorgd leven, Topaz en LOC Zeggenschap in de Zorg én opleidingsorganisatie MBO-Rijnland streven er gezamenlijk naar om ook het onderwijs radicaal te vernieuwen. Volgens de bestuurders sluit het huidige reguliere zorgonderwijs onvoldoende aan bij de beweging radicale vernieuwing. De vernieuwende manier van onderwijs aanbieden in het project is hiervoor een zeer goede nieuwe mogelijkheid, zo lichtte ook directeur-bestuurder van DSV|verzorgd leven Gerard Herbrink eerder toe in een interview in de nieuwsbrief van het project.

Zorg: alles draait om mensen

Mieke Hollander, projectleider Radicale Vernieuwing Waarde-vol onderwijs ©, geeft aan dat bij een beweging als Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg , van regels naar relaties, het essentieel is dat er ook naar medewerkers wordt gekeken. “Zorg is immers een vak dat draait om mensen. Voor, door én met mensen. Medewerkers vormen het krachtigste kapitaal dat er is in de zorg. Om te zorgen dat de medewerkers op een goede manier kunnen meebewegen bij de nieuwe ontwikkelingen, is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de wensen in de praktijk binnen de zorgorganisaties en dat de beweging van regels naar relaties goed ondersteund wordt, ook door het onderwijs. Ook is het nodig dat het onderwijs goed aansluit bij de huidige leerlingen binnen de zorg en welzijn en hun manier van leren”. Om daar beter bij aan te sluiten, hebben de organisaties in mei 2018 dus de handen ineen geslagen in een radicale vernieuwing van het onderwijs en is de opleiding gestart in dit najaar.

Eerste groep enthousiaste studenten gestart bij DSV

Inmiddels zijn ook bij DSV|verzorgd leven de eerste enthousiaste studenten binnen het project dit najaar aan de slag gegaan met hun opleiding. De nieuwe vorm van opleiden, gecombineerd met praktijkgericht leren en werken binnen de zorgorganisaties zelf, is een groot succes. De eerste groep was direct al volgeboekt bij DSV. Studenten zijn erg enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid binnen de zorg- en welzijnsopleidingen. Begin 2019 start de volgende nieuwe groep studenten in het project, bij DSV zijn alle plekken nu reeds bezet, maar bij de andere organisaties kan nog hiervoor worden ingeschreven.

De eerste groep enthousiaste leerlingen bij DSV|verzorgd leven in het leslokaal

Delen: