A | A

Vervolg DSV|Leesproject

Veel ouderen hebben moeite met lezen. Er kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan, of zij voelen zich ‘buiten spel’ gezet. DSV| verzorgd leven is daarom i.s.m. taaldeskundigen begin 2017 een nieuw, laagdrempelig project gestart speciaal voor ouderen, om hen te helpen bij leesvaardigheid en computergebruik. Het project is inmiddels van start gegaan en een groep ouderen heeft nu aangegeven graag gebruik te maken van de individuele en gratis begeleiding die het project biedt. Ook hebben zich een aantal enthousiaste vrijwilligers gemeld die graag willen helpen bij het project.

Het gaat dan bijvoorbeeld om moeite met lezen, zoals bijsluiters van medicijnen, een handleiding, iets opzoeken in een gids, puzzelen of de krant lezen. Bovendien gaat steeds meer via de computer, zoals rekeningen betalen. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf 55 plussers hier hinder van ondervindt in het dagelijks leven. Er kunnen zo gevaarlijke situaties ontstaan of zij kunnen niet meer deelnemen aan allerlei activiteiten omdat zij geen toegang hebben tot allerlei informatie. Daardoor voelen ouderen zich vaak ook eenzaam. Denk bijvoorbeeld ook aan het boeken van een uitje, voorlezen aan de kleinkinderen, tijden van openbaar vervoer opzoeken, prijzen vergelijken of ingrediënten van een voedingsmiddel checken. Begin 2017 heeft DSV voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om het nieuwe project nader toe te lichten bij ouderen, vrijwilligers en medewerkers. Inmiddels hebben 122 mensen vragenlijsten ingevuld. Hiervan hebben bijna 50 personen aangegeven graag persoonlijke begeleiding te willen bij hun leesproblemen.

Over het Leesproject: weer meedoen

DSV|verzorgd leven is één van de organisaties die hiervoor is uitgekozen in het kader van ‘Zilveren Taalcompetenties’ in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het doel van dit project is om ‘laaggeletterdheid’ ofwel taalproblemen (lezen, schrijven, maar ook digitale vaardigheden in het verlengde daarvan) onder ouderen te verminderen. Deze problematiek zal in de toekomst alleen nog maar toenemen vanwege de vergrijzing en doordat veel ouderen steeds langer thuis blijven wonen en voor zichzelf zorgen. Het project dat DSV biedt in samenwerking met de taaldeskundigen een laagdrempelige, gemakkelijk toegankelijke aanpak van de leesvaardigheid.

Individueel, gratis en in eigen tempo

Het bijzondere van het DSV|leesproject is dat de begeleiding individueel aan de oudere wordt aangeboden, speciaal aangepast op hun specifieke leerbehoefte en binnen de eigen leefsituatie. De hulp is daardoor afgestemd op hun eigen tempo. Er zullen twee rondes met specifiek op ouderen gerichte lees- en taalcursussen bij DSV in de gemeenten Lisse en Katwijk worden aangeboden, zowel voor cliënten van Zorg Thuis als voor bewoners van de woonzorgcentra. Ook andere belangstellende ouderen uit de buurt zijn welkom om deel te nemen.

Binnen het project kan DSV ouderen een gratis taalcursus aanbieden in de periode van augustus 2017 tot en met december 2017. Na een tussentijdse evaluatie krijgen een aantal andere ouderen de gelegenheid om de cursus te volgen van januari 2018 tot en met mei 2018. Deze cursussen zijn op maat gemaakt d.m.v. een persoonlijke intake en worden individueel aangeboden door professionals van taalcursusaanbieder Alsare.

Voorlichtingsbijeenkomsten en behoefte in kaart brengen 

Begin 2017 heeft DSV voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om het nieuwe project nader toe te lichten bij ouderen, vrijwilligers en medewerkers. Dit gebeurde op een speelse en toegankelijke manier, met gezellige bijeenkomsten op de locaties waar ook taalspellen werden gedaan. Een van deze bijeenkomsten werd ook bezocht door vertegenwoordigers van het Ministerie van WVC waar men deze initiatieven belangrijk vindt en ondersteunt. Daarna werden aan geïnteresseerde ouderen vragenlijsten uitgereikt, om de behoefte en de aard van ondersteuning bij leesvaardigheid te peilen. Inmiddels hebben 122 ouderen de vragenlijsten ingevuld. Hiervan hebben bijna 50 personen aangegeven graag persoonlijke begeleiding te willen bij hun leesproblemen.

 

Delen: