A | A
beach

Uniek vernieuwend praktijk-leertraject

Krijg jij energie van nieuwe dingen? Ben jij een pionier met hart voor de zorg? En wil je graag aan de slag als Helpende Z&W, Verzorgende IG/MZ of MBO Verpleegkundige/MZ? Kies dan voor het unieke,…

DSV scoort vijf maal goud bij externe audit 2018

Dit voorjaar is DSV|verzorgd leven weer grondig doorgelicht door Stichting Perspekt. Dit onafhankelijke kwaliteitsinstituut toetst de daarbij aangesloten organisaties ieder jaar op de werking van het interne kwaliteitssysteem. DSV is daar sinds 2011 bij aangesloten.…

Lees verder

Johanniterhulp spelduitreiking

Op 5 juni j.l. was er op DSV|Duinrand de jaarlijkse Johanniterhulp spelduitreiking. Als een vrijwilliger langer dan één jaar in dienst is heeft deze recht op de Johanniterhulp speld. De spelden werden, samen met een…

“Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk”.

Zorgorganisaties en Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen en willen samen radicale vernieuwing doortrekken naar het zorg- en welzijn onderwijs “Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk”. De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van…

Lees verder

Voortgang van het project ‘Zilveren Taalcompetenties’

Het project ‘Zilveren Taalcompetenties’ is nog steeds in volle gang. In dit project werken diverse partners, waaronder DSV|verzorgd leven, samen om een taalaanbod specifiek gericht op laag taalvaardige ouderen te ontwikkelen. Dit is vernieuwend, want…

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij DSV|verzorgd leven

Op 25 mei 2018 is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Veel is er al over geschreven, wat mag wel, wat mag niet en vooral: Hoe moet je dit allemaal…

Lees verder

Project ‘scholieren in de zorg’

Sinds afgelopen maart is het pilot project ‘scholieren in de zorg’ bij DSV|verzorgd leven van start gegaan en de eerste resultaten zijn een succes! Verschillende scholieren zijn aangenomen op de intramurale woongroepen op locatie Rustoord.…

Lees verder
1 2 3 19