A | A
beach

Johanniterhulp spelduitreiking

Op 5 juni j.l. was er op DSV|Duinrand de jaarlijkse Johanniterhulp spelduitreiking. Als een vrijwilliger langer dan één jaar in dienst is heeft deze recht op de Johanniterhulp speld. De spelden werden, samen met een…

“Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk”.

Zorgorganisaties en Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen en willen samen radicale vernieuwing doortrekken naar het zorg- en welzijn onderwijs “Het beroepsonderwijs moet beter aansluiten bij de nieuwe praktijk”. De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van…

Lees verder

Voortgang van het project ‘Zilveren Taalcompetenties’

Het project ‘Zilveren Taalcompetenties’ is nog steeds in volle gang. In dit project werken diverse partners, waaronder DSV|verzorgd leven, samen om een taalaanbod specifiek gericht op laag taalvaardige ouderen te ontwikkelen. Dit is vernieuwend, want…

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij DSV|verzorgd leven

Op 25 mei 2018 is het zo ver: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht. Veel is er al over geschreven, wat mag wel, wat mag niet en vooral: Hoe moet je dit allemaal…

Lees verder

Project ‘scholieren in de zorg’

Sinds afgelopen maart is het pilot project ‘scholieren in de zorg’ bij DSV|verzorgd leven van start gegaan en de eerste resultaten zijn een succes! Verschillende scholieren zijn aangenomen op de intramurale woongroepen op locatie Rustoord.…

Lees verder

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, ook voor DSV|verzorgd leven. Zij ondersteunen bij allerlei activiteiten en op verschillende plekken in onze woonzorgcentra, waarvan de bewoners erg van kunnen genieten. Bij DSV zetten zij zich onder meer…

Lees verder

Actieplan ‘Waardig ouder worden’, mede ondertekend door DSV|verzorgd leven

Op initiatief van de ChristenUnie is zaterdag 10 maart jl. het lokaal actieplan ‘Waardig ouder worden’ ondertekend tijdens de High Tea voor ouderen georganiseerd door de ChristenUnie in De Zwanenburg. De ChristenUnie wil met dit…

Lees verder
1 2 3 19