A | A

DSV gastspreker congres Zorg en Facilitair

Op 23 november was er in Houten het landelijke Congres Zorg en Faciltair 2017. Locatiemanager van Rustoord, beleidsmedewerker bestuur en voorzitter van de werkgroep innovatie bij DSV Marieke Zebregs en vastgoed manager van DSV Léon Guijt waren uitgenodigd om hier voor de bezoeker een lezing te geven over de intelligente vloeren van DSV. Deze innovatieve vloeren met domotica zijn ingebouwd in de diverse nieuwbouwlocaties van DSV.

Sensoren

Installateur CroonWolter&Dros lichtte de technische aspecten van de vloeren toe, Léon Guijt ging in op de bouwtechnische aspecten en Marieke Zebregs ging in op de zorgaspecten. De vloeren, die uniek zijn in Europa, geven via sensoren signalen door, bijvoorbeeld als er iemand onverwachts uit bed komt of mogelijk zou vallen. Dit is met name ’s nachts heel belangrijk om op te merken. De signalen worden doorgegeven aan de zorgmedewerkers die direct kunnen reageren. Ook lichten de plinten langs de vloeren dan automatisch op.

Optimale privacy en veiligheid

Het bijzondere van deze moderne domotica is dat het systeem zowel optimale privacy biedt aan de bewoners als veiligheid. Ook voor de medewerkers is het, na gewenning aan het nieuwe werken met de systemen, prettig om mee te werken.

Veel bezoekers van het congres, veelal vakgenoten uit de zorgsector, ziekenhuizen en specialisten in facilitair management, waren geïnteresseerd in en verrast over deze innovatieve toepassing in de zorg. Met name gaven zij aan dat zij onder de indruk waren van de mogelijke toepassingen en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

 

                  

 

Bent u geïnteresseerd in wat er tijdens de sessie is verteld? Hier kunt u de slideshow van de sessie bekijken.

Meer informatie over het congres, foto’s en artikelen treft u hier aan.

Delen: